Chung cư Damsan Trần Hưng Đạo – P. Lê Hồng

Địa chỉ: F82V+834, Trần Hưng Đạo, P. Lê Hồng, Thái Bình, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.450.750.499.999.900,10.634.271.389.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Damsan Trần Hưng Đạo ở đâu?

Trả lời: F82V+834, Trần Hưng Đạo, P. Lê Hồng, Thái Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Damsan Trần Hưng Đạo là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chung cư Damsan Trần Hưng Đạo mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00]

Hỏi: Website của Chung cư Damsan Trần Hưng Đạo là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  SaigonLand - Phường 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.