Chung Cư Cửa Tiền Home – Vinh Tân

Địa chỉ: MM78+277, Cao Xuân Huy, Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 097 987 21 59

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 18.662.547.399.999.900,10.566.565.969.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung Cư Cửa Tiền Home ở đâu?

Trả lời: MM78+277, Cao Xuân Huy, Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung Cư Cửa Tiền Home là bao nhiêu?

Trả lời: 097 987 21 59

Hỏi: Chung Cư Cửa Tiền Home mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung Cư Cửa Tiền Home là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Nhà Ở Sơn Đông Bến Tre - Sơn Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.