Chung cư Cát Tường Thống Nhất – N1,2 – Võ Cường

Địa chỉ: 5383+FFH, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.661.985,1.060.537.478 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Cát Tường Thống Nhất – N1,2 ở đâu?

Trả lời: 5383+FFH, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Cát Tường Thống Nhất – N1,2 là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chung cư Cát Tường Thống Nhất – N1,2 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư Cát Tường Thống Nhất – N1,2 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Novaland Orchard ParkView - Phường 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.