Chung cư Bình Giã Resident – Phường 8

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại: 094 517 95 49

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 103.534.578,10.709.350.169.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Bình Giã Resident ở đâu?

Trả lời: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Bình Giã Resident là bao nhiêu?

Trả lời: 094 517 95 49

Hỏi: Chung cư Bình Giã Resident mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Chung cư Bình Giã Resident là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bảo Quân Tower - Khai Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.