Chung Cư Bảo Sơn – Hưng Bình

Địa chỉ: 72 Lê Lợi, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 412 86 38

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 186.857.625,10.567.513.679.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung Cư Bảo Sơn ở đâu?

Trả lời: 72 Lê Lợi, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung Cư Bảo Sơn là bao nhiêu?

Trả lời: 091 412 86 38

Hỏi: Chung Cư Bảo Sơn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung Cư Bảo Sơn là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Irrigation Construction Co. No. 24 - Street

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.