Chùa Thiền Tông Tân Diệu, Tân Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 273 Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 090 799 72 46
Trang web thientong.com
Vị trí chính xác 10.945.848, 10.636.896.039.999.900


Địa chỉ Chùa Thiền Tông Tân Diệu ở đâu?

273 Ấp Chánh Hội, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Thiền Tông Tân Diệu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Pháp Minh, Đức Hòa