Chùa Thiên Phước, Hiệp Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C13/8, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 324 76 66
Trang web
Vị trí chính xác 112.972.088, 1.061.067.782


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quan Âm Tu Viện, Bửu Hoà