Chùa Quan Âm – Hội quán Ôn Lăng 溫陵會館, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Lão Tử, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 3543
Trang web
Vị trí chính xác 107.541.437, 1.066.596.005


Địa chỉ Chùa Quan Âm - Hội quán Ôn Lăng 溫陵會館 ở đâu?

12 Lão Tử, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Quan Âm - Hội quán Ôn Lăng 溫陵會館 như thế nào?

Chủ Nhật:[06:15-17:00], Thứ Hai:[06:15-17:00], Thứ Ba:[06:15-17:00], Thứ Tư:[06:15-17:00], Thứ Năm:[06:15-17:00], Thứ Sáu:[06:15-17:00], Thứ Bảy:[06:15-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Thanh Tân