Chùa Phước Long, Chánh Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XJQV+484, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 768 09 36
Trang web
Vị trí chính xác 10.987.770.999.999.900, 1.066.433.419


Địa chỉ Chùa Phước Long ở đâu?

XJQV+484, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Phước Long như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quan Âm Phật Đài - Phường Nhà Mát