Chùa Pháp Vân, Phú Thọ Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đ. Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3860 7975
Trang web
Vị trí chính xác 10.786.521.299.999.900, 1.066.262.895


Địa chỉ Chùa Pháp Vân ở đâu?

16 Đ. Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Pháp Vân như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp