Chùa Pháp Minh, Đức Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Giồng Lớn, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 096 474 78 76
Trang web chuaphapminh.org
Vị trí chính xác 108.614.661, 10.646.412.099.999.900


Địa chỉ Chùa Pháp Minh ở đâu?

Ấp Giồng Lớn, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Pháp Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp