Chùa Ka Ot [KIRISAT TRAY MEN CHEY] Chùa Kà Ốt, Tân Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M6R7+52C, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3755 444
Trang web
Vị trí chính xác 116.904.345, 1.062.125.191


”Địa
Chùa Kà Ốt ở đâu?”]

M6R7+52C, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

”Số
Chùa Kà Ốt là gì?”]

0276 3755 444

”Giờ
Chùa Kà Ốt như thế nào?”]

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

”Chùa
Chùa Kà Ốt có website không?”]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Vạn Phật, Phường 5