Chùa Giác Lâm, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 565 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 3933
Trang web
Vị trí chính xác 10.778.596.499.999.900, 1.066.492.171


Địa chỉ Chùa Giác Lâm ở đâu?

565 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Giác Lâm như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-12:00], Thứ Hai:[05:00-12:00], Thứ Ba:[05:00-12:00], Thứ Tư:[05:00-12:00], Thứ Năm:[05:00-12:00], Thứ Sáu:[05:00-12:00], Thứ Bảy:[05:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công viên Văn hóa Phú Nhuận, Phường 7