Chùa Bửu Tâm, Gia Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49C3+QCH, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 867 05 92
Trang web
Vị trí chính xác 111.219.367, 1.063.536.093


Địa chỉ Chùa Bửu Tâm ở đâu?

49C3+QCH, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Bửu Tâm như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Giác Ngộ, Phường 3