Chùa An LẠc, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 1 Phạm Hồng Thái, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3730 741
Trang web
Vị trí chính xác 115.533.354, 1.061.677.088


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thánh thất Suối Ngô, Suối Ngô