Chủ đầu tư, Phước Long A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 360 XL Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 192 85 76
Trang web
Vị trí chính xác 10.831.686, 10.676.482.879.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Địa Ốc GovaLand - Phường 16