Chợ Xóm Mới – Phường 7

Địa chỉ: 7PQ9+864, Võ Thị Sáu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.288.253.599.999.990,1.057.180.724 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Xóm Mới ở đâu?

Trả lời: 7PQ9+864, Võ Thị Sáu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Xóm Mới là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ Xóm Mới mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Chợ Xóm Mới là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Lai Nghi - Điện Nam Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.