Cho thuê chung cư tại Lê Văn Lương – Trung Hoà

Địa chỉ: 31 Đ. Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam

Số điện thoại: 094 148 28 82

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 210.095.031,10.581.015.359.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cho thuê chung cư tại Lê Văn Lương ở đâu?

Trả lời: 31 Đ. Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cho thuê chung cư tại Lê Văn Lương là bao nhiêu?

Trả lời: 094 148 28 82

Hỏi: Cho thuê chung cư tại Lê Văn Lương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Cho thuê chung cư tại Lê Văn Lương là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Nhà Hà Nội Housing and Services (nhahanoi.com) - Thanh xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.