Cho thuê căn hộ mini – Phường 3

Địa chỉ: 15 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 822 40 42

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 119.301.351,10.844.949.779.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cho thuê căn hộ mini ở đâu?

Trả lời: 15 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cho thuê căn hộ mini là bao nhiêu?

Trả lời: 091 822 40 42

Hỏi: Cho thuê căn hộ mini mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Cho thuê căn hộ mini là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Tòa nhà C-land - Nam Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.