Cho thuê căn hộ Hải Phòng – Hoàng Chung – Thượng Lý

Địa chỉ: Số 1 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 178 08 52

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 208.633.545,1.066.622.479 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cho thuê căn hộ Hải Phòng – Hoàng Chung ở đâu?

Trả lời: Số 1 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cho thuê căn hộ Hải Phòng – Hoàng Chung là bao nhiêu?

Trả lời: 098 178 08 52

Hỏi: Cho thuê căn hộ Hải Phòng – Hoàng Chung mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00]

Hỏi: Website của Cho thuê căn hộ Hải Phòng – Hoàng Chung là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  BCONS SUOI TIEN - Đông Hoà