Chợ Tân Hào – Tân Hào

Địa chỉ: 4FQ8+R46, Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Số điện thoại: 0866 153 849

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.139.541.099.999.900,1.064.652.632 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Tân Hào ở đâu?

Trả lời: 4FQ8+R46, Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Tân Hào là bao nhiêu?

Trả lời: 0866 153 849

Hỏi: Chợ Tân Hào mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chợ Tân Hào là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Xóm Mới - Phường 7