Chợ tạm Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3Q94+642, Xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 717 46 78
Trang web
Vị trí chính xác 110.680.233, 1.067.552.662


Địa chỉ Chợ tạm Tân Hiệp ở đâu?

3Q94+642, Xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ tạm Tân Hiệp như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Rạch Giá - Vĩnh Thanh