Chợ Quang Vinh 2, Khánh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Trịnh Hoài Đức, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0394 991 446
Trang web
Vị trí chính xác 110.355.819, 1.067.596.487


Địa chỉ Chợ Quang Vinh 2 ở đâu?

Đường Trịnh Hoài Đức, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Quang Vinh 2 như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Đồng Quang - Thành phố Thái Nguyên