Chợ Quảng Thịnh – Quảng Thịnh

Địa chỉ: QQ6G+WG3, QL1A, Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 197.622.559,1.057.763.028 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Quảng Thịnh ở đâu?

Trả lời: QQ6G+WG3, QL1A, Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Quảng Thịnh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ Quảng Thịnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-19:30], Chủ Nhật:[06:00-19:30], Thứ Hai:[06:00-19:30], Thứ Ba:[06:00-19:30], Thứ Tư:[06:00-19:30], Thứ Năm:[06:00-19:30], Thứ Sáu:[06:00-19:30]

Hỏi: Website của Chợ Quảng Thịnh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Mương Kinh - Hội An Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.