Chợ phường 8 thành phố Cà Mau – Phường 8

Địa chỉ: 548X+P3R, Lê Anh Xuân, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.166.860.999.999.990,1.051.476.316 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ phường 8 thành phố Cà Mau ở đâu?

Trả lời: 548X+P3R, Lê Anh Xuân, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ phường 8 thành phố Cà Mau là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ phường 8 thành phố Cà Mau mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-01:00], Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00]

Hỏi: Website của Chợ phường 8 thành phố Cà Mau là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Hưng Thạnh - Hưng Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.