Chợ Phường 7 – Phường 7

Địa chỉ: QC38+4FQ, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 97.528.284,10.541.624.709.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Phường 7 ở đâu?

Trả lời: QC38+4FQ, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Phường 7 là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ Phường 7 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[04:30-22:00], Chủ Nhật:[04:30-22:00], Thứ Hai:[04:30-22:00], Thứ Ba:[04:30-22:00], Thứ Tư:[04:30-22:00], Thứ Năm:[04:30-22:00], Thứ Sáu:[04:30-22:00]

Hỏi: Website của Chợ Phường 7 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Mương Kinh - Hội An Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.