Chợ Phú Mỹ, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 132 A An Mỹ – Phú Mỹ, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 809 87 48
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.016.610.799.999.900, 1.066.789.598


Địa chỉ Chợ Phú Mỹ ở đâu?

132 A An Mỹ – Phú Mỹ, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Phú Mỹ như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Dương Đông - TT. Dương Đông