Chợ Nhà Phấn – Thạnh Phú

Địa chỉ: 436X+GV4, Lung Lá Nhà Thể, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại: 091 791 22 17

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 91.112.547,10.509.971.139.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Nhà Phấn ở đâu?

Trả lời: 436X+GV4, Lung Lá Nhà Thể, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Nhà Phấn là bao nhiêu?

Trả lời: 091 791 22 17

Hỏi: Chợ Nhà Phấn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hỏi: Website của Chợ Nhà Phấn là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Lai Uyên, Lai Uyên