chợ Mường Thanh – Thanh Bình

Địa chỉ: 92Q7+244, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 213.875.132,103.012.818 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ chợ Mường Thanh ở đâu?

Trả lời: 92Q7+244, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của chợ Mường Thanh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: chợ Mường Thanh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hỏi: Website của chợ Mường Thanh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Gia Sàng - Gia Sàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.