Chợ Mương Kinh – Hội An Đông

Địa chỉ: 9GXH+VPM, Ấp An Bình, Hội An Đông, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 103.997.034,1.055.293.054 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Mương Kinh ở đâu?

Trả lời: 9GXH+VPM, Ấp An Bình, Hội An Đông, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Mương Kinh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ Mương Kinh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[04:00-20:30], Chủ Nhật:[04:00-20:00], Thứ Hai:[04:00-20:00], Thứ Ba:[04:00-21:00], Thứ Tư:[04:00-20:30], Thứ Năm:[04:00-20:00], Thứ Sáu:[04:00-20:00]

Hỏi: Website của Chợ Mương Kinh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Đồng Hới - Hải Đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.