Chợ Mương Điều – Tân Khánh Trung

Địa chỉ: ĐT848, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.379.501.399.999.900,1.057.066.627 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Mương Điều ở đâu?

Trả lời: ĐT848, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Mương Điều là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ Mương Điều mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[04:00-18:00], Chủ Nhật:[04:00-18:00], Thứ Hai:[04:00-18:00], Thứ Ba:[04:00-18:00], Thứ Tư:[04:00-18:00], Thứ Năm:[04:00-18:00], Thứ Sáu:[04:00-18:00]

Hỏi: Website của Chợ Mương Điều là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Mỹ Quý - Mỹ Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.