Chợ Minh Kha – Đông Thái

Địa chỉ: ĐT351, Đông Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 098 491 30 12

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 208.560.043,1.066.162.952 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Minh Kha ở đâu?

Trả lời: ĐT351, Đông Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Minh Kha là bao nhiêu?

Trả lời: 098 491 30 12

Hỏi: Chợ Minh Kha mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chợ Minh Kha là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Đồng Quang - Thành phố Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.