Chợ Lấp Vò – TT. Lấp Vò

Địa chỉ: Chợ nông sản Chợ nong sản, TT. Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.361.243,1.055.220.827 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Lấp Vò ở đâu?

Trả lời: Chợ nông sản Chợ nong sản, TT. Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Lấp Vò là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chợ Lấp Vò mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chợ Lấp Vò là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Mương Điều - Tân Khánh Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.