CHỢ HOÀNG GIA, Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2JWM+FGH, Đ.Chợ Hoàng Gia, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 136 65 57
Trang web
Vị trí chính xác 110.461.795, 1.066.338.608


Địa chỉ CHỢ HOÀNG GIA ở đâu?

2JWM+FGH, Đ.Chợ Hoàng Gia, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CHỢ HOÀNG GIA như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tập Đoàn Việt Úc - Hoàng Văn Thụ