Chợ Gò Công (Cũ) – Phường 1

Địa chỉ: 1 Đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0273 3514 874

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 10.361.866.599.999.900,10.667.341.479.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Gò Công (Cũ) ở đâu?

Trả lời: 1 Đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Gò Công (Cũ) là bao nhiêu?

Trả lời: 0273 3514 874

Hỏi: Chợ Gò Công (Cũ) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00]

Hỏi: Website của Chợ Gò Công (Cũ) là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  chợ Dương Minh Châu, TT. Dương Minh Châu