Chợ Đồng Quang – Thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 0855 070 981

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 215.895.755,1.058.265.383 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Đồng Quang ở đâu?

Trả lời: Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Đồng Quang là bao nhiêu?

Trả lời: 0855 070 981

Hỏi: Chợ Đồng Quang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chợ Đồng Quang là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Chợ Nhân Cơ - Đắk R'Lấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.