Chợ đất Nha Trang

Địa chỉ: 36 Hưng Đạo Vĩnh Phước Thành phố Nha Trang

Số điện thoại: 090 360 10 90

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[8AM-8PM], Saturday:[8AM-8PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-8PM], Tuesday:[8AM-8PM], Wednesday:[8AM-8PM], Thursday:[8AM-8PM]

Chỉ đường: 122.750.869,1.092.003.519 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ đất Nha Trang ở đâu?

Trả lời: 36 Hưng Đạo Vĩnh Phước Thành phố Nha Trang

Hỏi: Số điện thoại của Chợ đất Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 090 360 10 90

Hỏi: Chợ đất Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[8AM-8PM], Saturday:[8AM-8PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-8PM], Tuesday:[8AM-8PM], Wednesday:[8AM-8PM], Thursday:[8AM-8PM]

Hỏi: Website của Chợ đất Nha Trang là gì?

Trả lời:


7,Chợ đất Nha Trang,36 Hưng Đạo,Vĩnh Phước,Thành phố Nha Trang,Khánh Hòa 650000, Vietnam,2,Chợ đất Nha Trang, 36 Hưng Đạo, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam,1,36 Hưng Đạo, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam,4,Khanh Hoa Province, VietnamVĩnh Phước, Thành phố Nha Trang,36 Hưng Đạo,36 Hưng Đạo,Khanh Hoa Province,650000,Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province,VN

Xem thêm:  Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Vịnh Nha Trang