Chợ Đạ Rsal – Nông trường Rơ Mai

Địa chỉ: 54JQ+C48, QL27, Nông trường Rơ Mai, Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 090 295 79 38

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 121.810.309,1.081.378.336 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chợ Đạ Rsal ở đâu?

Trả lời: 54JQ+C48, QL27, Nông trường Rơ Mai, Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chợ Đạ Rsal là bao nhiêu?

Trả lời: 090 295 79 38

Hỏi: Chợ Đạ Rsal mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chợ Đạ Rsal là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Phường 7 - Phường 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.