Chợ Bình Thuận 2, Khu dân cư Thuận giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XP79+J5C, Khu dân cư Thuận giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 105 75 55
Trang web
Vị trí chính xác 109.640.545, 10.671.787.619.999.900


Địa chỉ Chợ Bình Thuận 2 ở đâu?

XP79+J5C, Khu dân cư Thuận giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Bình Thuận 2 như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cảng cá Mỹ Tho - Phường 2