Chợ Bình Chuẩn, Bình Chuẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Phố Bình Hòa 1, Bình Chuẩn, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 622 24 02
Trang web
Vị trí chính xác 10.990.502.699.999.900, 10.670.776.099.999.900


Địa chỉ Chợ Bình Chuẩn ở đâu?

Khu Phố Bình Hòa 1, Bình Chuẩn, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Bình Chuẩn như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ 1/5 - Đông Hải