Chiptea Tây Ninh Hàn quốc, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 147 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 569 10 01
Trang web
Vị trí chính xác 113.009.174, 1.061.150.366


Địa chỉ Chiptea Tây Ninh Hàn quốc ở đâu?

147 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chiptea Tây Ninh Hàn quốc như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-21:30], Chủ Nhật:[10:00-21:30], Thứ Hai:[10:00-21:30], Thứ Ba:[10:00-21:30], Thứ Tư:[10:00-21:30], Thứ Năm:[10:00-21:30], Thứ Sáu:[10:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chef - Ngô Gia Tự, Chánh Nghĩa