Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Trong tháng 5/2022, nhiều chính sách mới về bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

1. Hải Phòng điều chỉnh giá đất một số tuyến đường

Từ ngày 08/5/2022, Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, điều chỉnh Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại nông thôn tại các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Thủy Nguyên.

Điều chỉnh Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị tại các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn; và các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Thủy Nguyên.

2. Điều kiện tách khu đất thành dự án độc lập tại Long An

Theo Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An, các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập như sau:

Thứ nhất, khu đất nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ sau đây được xem xét tách thành dự án độc lập:

– Các điều kiện để tách khu đất thành dự án độc lập: Diện tích đất do Nhà nước quản lý; có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường hiện hữu hoặc đường giao thông đã được quy hoạch, chiều dài tối thiểu bề mặt tiếp giáp với đường là 10 mét và chiều sâu không nhỏ hơn 50 mét.

Xem thêm:  Toàn bộ điểm mới về hồ sơ đăng ký biến động đất đai

– Tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập là khu đất có thể khoanh lại tạo thành hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình bình hành hoặc hình khác với quy mô và tỷ lệ, như sau:

+ Đối với các dự án có diện tích dưới 10.000 m2, diện tích khu đất tối thiểu 1.000 m2 trở lên (chiếm tỷ lệ 10% trở lên).

+ Đối với các dự án có diện tích từ 10.000 m2 trở lên, diện tích khu đất tối thiểu 2.000 m2 trở lên.

Thứ hai, trường hợp khu đất đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định nêu trên nhưng phá vỡ các quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt thì cơ quan chủ trì thẩm định dự án báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Thứ ba, đối với trường hợp mở rộng diện tích đất thực hiện dự án thì việc xác định diện tích khu đất theo tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập nêu trên chỉ tính trên phần diện tích khu đất mở rộng.

Thứ tư, diện tích đất theo tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập nêu trên không bao gồm phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố hoặc theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/5/2022.

3. Hải Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Từ ngày 01/5/2022, Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Xem thêm:  Lạm phát ảnh hưởng như thế nào tới bất động sản?

Trong đó, đáng chú ý là đề cập đến hệ số điều chỉnh giá đất đối với một số trường hợp đặc biệt, cụ thể:

– Đối với trường hợp sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất vào mục đích tính tiền sử dụng đất khi tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại điểm c và điểm e khoản 1 Điều 2 Quyết định này mà thửa đất hoặc khu đất xác định giá thuộc đất đô thị, đầu mối giao thông quan trọng, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì phải tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất.

– Đối với trường hợp sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất vào mục đích xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất trong trường hợp tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại điểm h, điểm i khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Quyết định này mà thửa đất hoặc khu đất xác định giá thuộc đất đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì phải tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất.

Xem thêm:  Muốn đầu tư bất động sản thì phải biết những kiến thức này

Lưu ý, trong các trường hợp nêu trên, các cơ quan được giao chủ trì thực hiện phải khảo sát, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất cho sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, gửi Sở Tài chính để chủ trì thẩm định, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định theo nguyên tắc phải cao hơn hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này.

4. Từ ngày 01/5/2022, Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bắt đầu có hiệu lực.