Chim Trĩ Sóc Trăng – TT. Mỹ Xuyên

Địa chỉ: 307 ĐH12, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 096 611 64 34

Trang web: m.facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 95.378.717,10.597.240.409.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chim Trĩ Sóc Trăng ở đâu?

Trả lời: 307 ĐH12, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chim Trĩ Sóc Trăng là bao nhiêu?

Trả lời: 096 611 64 34

Hỏi: Chim Trĩ Sóc Trăng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Chim Trĩ Sóc Trăng là gì?

Trả lời: m.facebook.com

Xem thêm:  Trang Trai Nhân Giống Chim Trĩ , Đà Điểu, Chim Công, Gà Đông Tảo.... - Hồ Đắc Kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.