Chiến lũy Pháo đài của Trương Định – Phú Tân

Địa chỉ: 7P6Q+VCC, Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: vista.net.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.262.179.999.999.900,106.738.529 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chiến lũy Pháo đài của Trương Định ở đâu?

Trả lời: 7P6Q+VCC, Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chiến lũy Pháo đài của Trương Định là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chiến lũy Pháo đài của Trương Định mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chiến lũy Pháo đài của Trương Định là gì?

Trả lời: vista.net.vn

Xem thêm:  Mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP - Đồng Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.