Chi Nhánh Tân Thanh – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 56, Đường Nhánh Nam, Khu Cửa khẩu Tân Thanh Văn Lãng District

Số điện thoại: 253711899

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 220.028.167,1.066.844.629 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chi Nhánh Tân Thanh – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Lạng Sơn ở đâu?

Trả lời: Số 56, Đường Nhánh Nam, Khu Cửa khẩu Tân Thanh Văn Lãng District

Hỏi: Số điện thoại của Chi Nhánh Tân Thanh – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Lạng Sơn là bao nhiêu?

Trả lời: 253711899

Hỏi: Chi Nhánh Tân Thanh – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Lạng Sơn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Chi Nhánh Tân Thanh – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Lạng Sơn là gì?

Trả lời:


7,Chi Nhánh Tân Thanh – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Lạng Sơn,Số 56, Đường Nhánh Nam, Khu,Cửa khẩu Tân Thanh,Văn Lãng District,Lạng Sơn, Vietnam,2,Chi Nhánh Tân Thanh – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây Dựng Lạng Sơn, Số 56, Đường Nhánh Nam, Khu, Cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng District, Lạng Sơn, Vietnam,1,Số 56, Đường Nhánh Nam, Khu, Cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng District, Lạng Sơn, Vietnam,4,Lạng Sơn, VietnamCửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng District,Số 56, Đường Nhánh Nam, Khu,Số 56, Đường Nhánh Nam, Khu,Lạng Sơn,,Văn Lãng District, Lạng Sơn,VN