Chi Cục Thuế Quận Phú Nhuận, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 5658
Trang web phunhuan.hochiminhcity.gov.vn
Vị trí chính xác 10.794.670.799.999.900, 1.066.767.055


Địa chỉ Chi Cục Thuế Quận Phú Nhuận ở đâu?

145 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục Thuế Quận Phú Nhuận như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi cục thuế thành phố Dĩ An, Đường T, khu TTHC thành phố, Khu Phố Nhị Đồng