Chi cục thuế quận Gò Vấp, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 312 Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3989 4436
Trang web
Vị trí chính xác 108.263.343, 10.668.310.009.999.900


Địa chỉ Chi cục thuế quận Gò Vấp ở đâu?

312 Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi cục thuế quận Gò Vấp như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lành Group, Trảng Bàng