Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 368 Đ. Bạch Đằng, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 4314
Trang web hcmtax.gov.vn
Vị trí chính xác 10.803.277.999.999.900, 1.066.990.864


Địa chỉ Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh ở đâu?

368 Đ. Bạch Đằng, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi cục thuế thành phố Dĩ An, Đường T, khu TTHC thành phố, Khu Phố Nhị Đồng