Chè Tường Phong, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 0694
Trang web
Vị trí chính xác 107.514.252, 10.666.506.749.999.900


Địa chỉ Chè Tường Phong ở đâu?

83 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Tường Phong như thế nào?

Thứ Bảy:[18:30-22:00], Chủ Nhật:[18:30-22:00], Thứ Hai:[18:30-22:00], Thứ Ba:[18:30-22:00], Thứ Tư:[18:30-22:00], Thứ Năm:[18:30-22:00], Thứ Sáu:[18:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Miyama Cafe, St