Chè Mâm Cô Ú Bình Dương, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 240 Thích Quảng Đức, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 651 67 39
Trang web
Vị trí chính xác 109.781.218, 1.066.616.255


Địa chỉ Chè Mâm Cô Ú Bình Dương ở đâu?

240 Thích Quảng Đức, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Mâm Cô Ú Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lục Thạch - Quán ăn & Homestay - An Ninh Đông